Om Dovrebanen

Dovrebanen er toglinjen mellom Eidsvoll og Trondheim, som har fått navnet sitt etter strekningen over Dovre. Dovrebanen ble åpnet i 1921, og var da kun en strekning mellom Dombås og Støren. Nå går togene som trafikkerer Dovrebanen fra Oslo S til Trondheim S, men strekningen mellom Oslo S og Eidsvoll stasjon regnes ikke som en del av denne banen, da sporene her hører under intercity triangelet rundt hovedstaden.

Fire fylker

Dovrebanen går gjennom fire av Norges fylker. Fra sør så starter den i Eidsvoll som ligger i Akershus fylke, og neste stasjon er Tangen som ligger i Hedmark. I Hedmark så kan man også bytte toglinje til Rørosbanen fra Hamar. Moelv er siste stasjon i Hedmark før toglinjen krysser fylkesgrensen in i Oppland hvor den først når Lillehammer stasjon. Ved Dombås så er det forbindelse til Raumabanen som går til Ålesund. Mellom Hjerkinn og Kongsvoll så passeres fylkesgrensen til Sør-Trøndelag, hvor siste endestasjon er Trondheim.

Det femte fylket som toglinjen går igjennom er Oslo, men denne strekningen regnes som nevnt ikke inn i Dovrebanen, selv om det er Oslo S som er endestasjon i sør for togene som trafikkerer linjen.

Nidareid-ulykken

Den gledelige åpningsdagen til Dovrebanen 19. september 1921 ble fort snudd til en tragediens dag, da et tog som kom fra Støren passerte et kryss uten å stoppe så kolliderte dette toget inn i det motgående toget som kom fra Dombås. Om bord på toget fra Dombås så var det mange prominente gjester som var der for å markere åpningen av Dovrebanen, blant annet arkitekten bak Dovrebanen.

Totalt så ble seks personer drept og tolv ble skadet under denne ulykken som gjorde at begge tog sporet av og havnet i grøften ved siden av jernbanesporene. Til tross for denne tragiske ulykken så kom det noe godt ut av det, da dette førte til forbedringer i sikkerheten og rutinene til Jernbaneverket.

Dovrebanens fremtid

Dovrebanen er den mest trafikkerte og lønnsomme strekningen i jernbanenettet i Norge i dag, og det er derfor besluttet å bygge ut Dovrebanen til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Grunnen til dette er at kapasiteten på strekningen er overbelastet, og med stadig flere reisende så er det et stort behov for å bygge ut. Denne utbyggingen vil også korte ned reisetiden med 30 minutter.

I tillegg til dobbeltsporene som nå skal bygges mellom Eidsvoll og Hamar så skal det også bygges dobbeltspor fra Hamar til Lillehammer, men dette er ikke ventet å være ferdigstilt før 2030. I Trondheim området er det også planlagt å gjøre endringer og legge Dovrebanen i tunnel, da kapasiteten på sporene som leder inn til Trondheim allerede er tungt belastet av lokaltog inn og ut av byen.

Over Dovre

Jernbanelinjen over Dovre har ofte vist seg å være utsatt for harde værforhold. Vinterstid så er linjen ofte stengt når det er snøstorm eller store mengder nedbør. Selv om togene ofte kan kjøre gjennom både storm og snø så kan dette ofte by på store forsinkelser i togtrafikken.

Det er derimot ikke bare været som kan by på utfordringer for togtrafikken over fjellet, men det har også vært tilfeller med villrein og moskus som har forvillet seg over sporene, og som ikke ønsker å flytte på seg. Toget har da i noen tilfeller stått fast i timesvis før sporene er ryddet for dyrene, noe som har skapt store forsinkelser.

I 2015 så ble også så mange som fem moskus påkjørt og drept av toget på en gang. Dette var en mor og fire kalver. Denne ulykken skapte derimot ingen større forsinkelser for toget, og dette kunne snart fortsette mot Trondheim.

Privacy Policy