Om Drivstua jernbanestasjon

Drivstua jernbanestasjon ligger langs Dovrebanen i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag. Stasjonene ble åpnet i 1921 da Dovrebanen ble åpnet i strekningen Dombås Trondheim. Stasjonsbygningen og det tilhørende godshuset og uthuset er tegnet av arkitekten Erik Glosimodt, som var en av de seks omkomne i Nidareid-ulykken, da toget som markerte åpningen av Dovrebanen sporet av da det kolliderte med et møtende tog. Drivstua stasjon ble i 1986 nedlagt.

Drivstua ligger 690 meter over havet, og ca 407 km fra Oslo. Stasjonsområdet inkluderer bortsett fra stasjonsbygningen, og godshuset/uthuset også en lokstall, og det var også en svingskive for å snu lokomotiv tilknyttet da stasjonen ble åpnet.

Hele stasjonen ble i 1997 fredet av Riksantikvaren som en del av arbeidet med å verne om kulturminner i Norge Stasjonen var et viktig element i bygden og bygningene har også en verdi for sin karakteristisk arkitektur.

Bygningene

Stasjonshuset er oppført i nasjonal stil med stående panel og torvtak. Ornament på huset er laget i barokk- rokokko stil, og disse er malt i gult og rødt. Selve huset er malt i en mørk brun farge. Huset består av to etasjer og et loft. Vinduene består av mellom 12 og 15 ruter hver, avhengig av i hvilken etasje de er i. Stasjonsbygget rommer ventehall, billettluke og i senere tid også et toalett.

Før stasjonshuset fikk toalett så var det til uthuset man fikk gå, og dette var lokalisert i godshuset. Det var her post og andre varer ble oppbevart enten før eller etter frakt med toget. Denne bygningen er oppført i samme stil som stasjonshuset, da det er tegnet av samme arkitekt. Huset ligger ca 15 meter fra stasjonsbygningen, helt i enden av perrongen.

Ca 200 meter fra stasjonen så ligger det en vokterbolig som ble benyttet av jernbanens ansatte. Det var herfra sporveksling ble gjort før dette ble fjernstyrt. Dette huset er et hus med en mye enklere arkitektur, da det ikke er tegnet av samme arkitekt som tegnet stasjonshuset og godshuset/uthuset.

Erik Glosimodt kiosker

I tillegg til å tegne stasjonsbygninger så tegnet arkitekten Erik Glosimodt også blant annet kiosker for kioskkjeden Narvesen. Noen av disse kioskene står den dag i dag, for eksempel der hvor Karl Johan krysser Rosenkrantz Gate i Oslo sentrum. Etter at Dovrebanen ble åpnet så ble også mange av disse kioskene plassert på stasjoner langs Dovrebanen, og en av de stasjonene som fikk dette var Drivstua stasjon.

Grunnen til dette var at Erik Glosimodt var arkitekten bak flere av stasjonene langs Dovrebanen, og da han døde i Nidareid under togturen for å markere åpningen av Dovrebanen, så ønsket man å hedre ham i ettertid.

Veien til nedleggelse

Drivstua stasjon var en stasjon som alle tog som passerte langs Dovrebanen stoppet på. Det var fra begynnelsen bemanning både i stasjonshuset og også egen sporvekslere som sørget for togtrafikken på linjen, men også for svingskiven og lokhuset. I 1968 så ble stasjonen fjernstyrt, og det var ikke lengre behov for sporvekslere. Bemanningen i selve stasjonshuset fikk bli til påfølgende år, men så forsvant også de og stasjonen var dermed ubemannet.

Ventehallen var fortsatt åpen for reisende, sammen med kiosken, men det var ingen medarbeidere fra Jernbaneverket som var igjen. De ble erstattet med rutetider på en oppslagstavle, og billetter fikk man kjøpe på toget.

I 1986 så var antall reisende til og fra stasjonen såpass få, at det ikke var grunnlag for videre drift av stasjonen. Kiosken hadde lagt ned flere år tidligere, og det var i snitt bare noen få reisende per dag som benyttet stasjonen. Stasjonen ble lagt ned og ingen tog stoppet der lengre.

Privacy Policy