Om Kongsvoll stasjon

Kongsvoll stasjon er en togstasjon som ligger i Drivdalen i Oppdal kommune. Stasjonen er fast holdeplass for alle tog som trafikkerer Dovrebanen. Stasjonen ligger 886 meter over havet, ca 393 km fra Oslo, og ca 160 km fra Trondheim. Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitekt Erik Glosimodt, og byggingen av stasjonen startet i 1917, og den var ferdigstilt i 1921, akkurat i tide til åpningen av Dovrebanen.

Stasjonen i Kongsvoll ligger midt i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark som dekker et område på 1693 km2. Nasjonalparken ble åpnet i 2002 og strekker seg over fylkene Sør-Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal. Kongsvoll er den siste stasjonen på Dovrefjellet før togskinnen bærer nedover i Drivdalen.

Stasjonsbygningen på Kongsvoll

Stasjonsbygningene består av to bygninger, den ene stasjonsbygningen og den andre godshuset. Begge er tegnet av samme arkitekt, og hadde åpning i 1921. Stasjonsbygningen er et hus med to etasjer og loft. Kledningen består av stående panel, som er malt svart. Vinduene i bygningen er dobbelt vinduer med åtte ruter i hver.

Godshuset som står noen meter fra hovedbygningen er oppført i samme stil som stasjonshuset og har samme utvendige kledning. Utskjæringene og de andre detaljene i barokk- og rokokko stil på begge bygninger er malt i gult, rødt og blått. Begge bygninger og stasjonsområdet ble vernet av Riksantikvaren i 1997.

Erik Glosimodt

Erik Glosimodt er arkitekten bak Kongsvoll stasjon. I tillegg til denne stasjonene så tegnet han også mange andre stasjonsbygninger på Dovrebanen, blant annet Fokstua, Vålåsjø, Hjerkinn, og Drivstua. Alle bygninger var oppført i samme stil. Han har også tegnet stasjoner i hovedstadsområdet.

Arkitekten av fem av stasjonene på Dovrebanen var med på jomfruturen på toget som gikk langs Dovrebanen for å markere åpningen av banen i 1921. Det var denne togturen som endte i den tragiske ulykken som tok livet av seks, og skadet tolv, passasjerer ved Nidareid like utenfor Trondheim. Erik Glosimodt var en av de omkomne, og han rakk dermed kun å se sine stasjoner ferdigstilt og i drift en gang før han døde.

Ubemannet stasjon

Da Kongsvoll stasjon åpnet i 1921 så var stasjonen bemannet for både billettkjøp og for sporveksling. Stasjonen beholdt denne bemanningen helt frem til 1968 men sporvekslingen ble så fjernstyrt. Året etter i 1969 så forsvant også billettluken og resten av bemanningen på stasjonen, og denne ble altså helt ubemannet. Billetter kan man nå enten kjøpe på nettet, fra automat på stasjonen, eller ombord på toget.

I dag så finnes det et venterom, toaletter og billettautomater i godshuset som ligger ved perrongen, kun noen få meter unna stasjonsbygningen. Selve stasjonsbygningen er i dag stengt. Denne brukes til leiligheter av jernbaneverkets ansatte, og er således fortsatt i bruk, om enn ikke tilgjengelig for allmennheten.

Stasjonenes fremtid

Kongsvoll stasjon går en uventet fremtid i møte som holdeplass for Dovrebanen. Fra 2015 så har man vurdert å stenge stasjonen helt, da antallet reisende til og fra Kongsvoll er minimal. Stasjonen har kun fem parkeringsplasser tilknyttet, og dette er nesten alle dager nok for å sørge for parkering for alle reisende.

Dersom stasjonen blir nedlagt så betyr ikke dette at togene ikke vil gå forbi stasjonen, men for å korte ned reisetiden så vil man altså ikke stoppe her. For Jernbaneverket så vil det også være store besparelser ved at man ikke må betale for videre drift av stasjonen, selv om denne allerede er ubemannet. Kostnader slik som leie og vedlikehold av ventehall og tilhørende fasiliteter vil bortfalle ved en nedleggelse av stasjonen.

Privacy Policy