Om Lønset kirke

Lønset kirke er en åttekantet sognekirke i Oppdal kommune som ligger ca 8 km fra tettstedet Lønset. Kirken som står der i dag er oppført i 1863 og har også kirkegård tilknyttet kirken. Kirken er bygget av tømmer og flere elementer fra den gamle kirken er å finne i denne nye kirken. Kirken tilhører prestegjeldet i Oppdal, som igjen tilhører Gauldal prosti i Nidaros bispedømme. Kirken rommer 250 personer.

Lønset kirke som står der nå er ikke den første kirken som har vært oppført på området, men det var tidligere et kapell som stod der fra 1772 til et ble revet i 1863. Den nye kirken har flere gjenstander fra det gamle kapellet, blant annet døpefonten som stammer fra 1774 og prekestolen fra 1784. I tillegg så er det flere malerier og andre gjenstander som ble videreført i den nye kirken. Før denne tiden så har det vært enda en kirke på området, men denne forsvant etter svartedauden.

Den første kirken på Lønset

På 1700- tallet så beskrev sogneprest Gjert Juel Feltmann prestegjeldet i Oppdal, og fra disse skrivene så vet man at det var et kapell oppført i Lønset. Man regner med at dette var en liten stavkirke som ble bygget på 1100- eller 1200-tallet. Den nøyaktige plasseringen til dette kapellet er uvisst, men det er tre forskjellige plasser hvor man regner med at kirken en gang kan ha stått.

Under svartedauden i midten av 1300-tallet så ble nesten hele bygden liggende øde, da epidemien rammet bygden hardt. De som overlevde forlot bygden, og kirken ble dermed forlatt. I årene som fulgte så forfalt mest trolig kirken og den ble etterhvert borte.

Kapellet på Lønset

Under 1700-tallet så var bygden igjen bebodd, men kirken som en gang stod der var borte. Gudstjenester ble holdt på de forskjellige gårdene i området, og det var kun et par ganger per år, eller ved begravelser, at bygdefolket dro i kirken. Dette da den nærmeste kirken lå to til tre dagers reisevei unna Lønset.

I 1770 så skrev bygden til biskopen og søkte om å få bygget et kapell i Lønset. Begrunnelsen for dette var at bygdefolket kunne ha godt av å oppsøke et kapell eller en kirke mer enn et par ganger i året. Søknaden ble innvilget og oppføringen av kapellet startet i 1772 og var ferdigstilt i 1774. Kirken var en liten korskirke som var plassert i nærheten av der hvor dagens kirkebygg står. I 1863 så ble denne kirken nedlagt, da det var bygget en større kirke på samme område. Flere av gjenstandene i kirken ble da brakt til den nye kirken. Den gamle korskirken ble så revet samme år.

Dagens kirke

Det gamle kapellet ble fort for lite, og i 1858 så ble det opprettet en komite for å planlegge en større kirke i Lønset. Valget stod mellom å bygge en ny korskirke eller en åttekantet kirke. Valget falt på den åttekantede kirken, og byggingen av denne tiltok så i 1863.

Flere gjenstander fra den gamle kirken ble tatt med til den nye, blant annet døpefonten og prekestolen. Det var også mange flere gjenstander og utsmykninger som ble tatt med, men altertavlen var ikke en av de. Den nye altertavlen ble laget av to lokale bygdekunstnere, men denne enkle tavlen ble så byttet ut i 1920 til et maleri av Mikael Hoel.

I 1960 så ble kirken restaurert både innvendig og utvendig. Den tidligere hvite fasaden ble rød, og innvendig så ble all farge skrapet av veggene. Den gamle altertavlen som originalt hang i kirken når den ble bygget ble også igjen tatt i bruk som altertavle. Maleriet som lenge hadde hengt som altertavle ble da flyttet til et annet sted i kirkerommet.

Privacy Policy