Om Oppdal kirke

Oppdal kirke er en korskirke som ligger i Vangslia ca 4 km fra Oppdal sentrum. Kirken har vernestatus og regnes dermed som et kulturminne. Bygningen er laget av laftet tømmer som utvendig er kledd i stående panel. I krysset midt oppe på taket så er det et høyt kirkespir. Kirketårnet er utstyrt med to klokker, hvor den ene er fra 1690 og den andre er fra 1767. Oppdal kirke ligger i Oppdal sogn og er en del av Gauldal prosti i Nidaros bispedømme.

Kirkens plassering

Plassen hvor kirken står var en gang midtpunktet i bygden og det var her veiene fra nord, sør og vest møttes. Idag har sentrum blitt flyttet, og kirken ligger nå like utenfor bysentrum. Det har trolig vært en kirke i Vang helt siden kristendommen ble innført i Norge. Da de på 1600-tallet skulle bygge en ny Oppdalskirke så ble det derimot stridigheter om hvor denne kirken skulle stå.

Plasseringen av den nye Oppdalskirken hadde to mulige plasseringer. Enten på Vang, eller i Lo. Det hadde tidligere stått en kirke på Lo og de som bodde i bygden gikk sammen om å kjøre sammen bygningstømmer til plassen på Lo hvor den gamle kirken hadde stått. Andre ville derimot at kirken skulle stå der hvor den gamle Oppdalskirken hadde stått.

Anledningen til at kirken endte opp med å stå på Vang er at noen en svart natt tok tømmeret fra der hvor det var samlet på Lo og flyttet det til den gamle kirkemuren som stod på Vang. Bygdefolket i Lo trodde at dette måtte være Gud som hadde grepet inn og flyttet tømmeret, for at de skulle bygge kirken på Vang, og ikke i Lo. Slik ble det, og kirken ble bygget på Vang.

Ombygging og restaurering

På 1880-tallet så ble det gjort flere endringer i kirken og blant annet korskillet mellom koret og kirkerommet ble fjernet. Det ble også lagt panel inne i kirkerommet og alle kirkebenker ble byttet ut mot nye. Galleriene ble også satt i stand og nærmest alt inventar med unntak av prekestolen og altertavlen ble byttet ut.

På 1950-tallet så startet et omfattende restaureringsarbeid i kirken. Panelet som ble satt på de innvendige veggene i 1884 ble tatt ned, og de laftede tømmerveggene kom igjen til syne. Det ble også gjort reparasjoner og restaureringsarbeid på den gamle prekestolen og altertavlen slik at disse igjen fremsto slik de gjorde da kirken var ny. Det meste av det gamle inventaret var forlengs solgt eller kastet, så det var ikke mulig å få tilbake disse delene av den gamle kirken under restaureringen.

Altertavlen

Altertavlen og prekestolen i Oppdal kirke skriver seg tilbake til 1654 da de ble laget av en snekker som jobbet med interiørdekorasjon av flere kirker i fylket. Altertavlen har mange vakre utskjæringer, og topp feltet og vingene på tavlen er utskåret i brusbarokk stil.

Maleriene på tavlen er malt av en omreisende kirkekunstner ved navn Niels Nielsen. Det er totalt tre malerier på denne altertavlen, og disse er delt opp horisontalt. Av de tre maleriene som er representert så er det det midterste som er det største, og dette er et maleri av Jesus korsfestelse. Lengst opp på tavlen så er det oppstandelsen som er malt, og lengst ned så er det nattverden som er gjenfortalt i maleriet.

Med alle de tre vakre maleriene og alle utskjæringer og farger på altertavlen så regnes denne som en av Norges vakreste altertavler. Da prekestolen er laget av samme snekker så er også denne vakkert laget med utskjæringer i samme stil, og fargene som går igjen i altertavlen er også å finne i prekestolen.

Privacy Policy