Om restaurering av kulturminner

Kulturminner blir restaurert for å verne om historien knyttet til tingen eller stedet, og for å bevare dette for også fremtidige generasjoner. I løpet av en restaurering så avdekkes ofte også nye aspekter, da mange bygninger og andre gjenstander har gjennomgått mange restaureringer eller reparasjoner gjennom årene. I tidligere år så var man ikke like opptatt av å verne eller frede historiske gjenstander, og man utførte da mange reparasjoner eller forbedringer uten å knytte noen verdi til den opprinnelige utførelsen. Det er derfor man nå finner stadig nye kulturskatter gjemt bak tidligere reparasjoner.

Restaurering viser til å rekonstruere eller tilbakeføre en gjenstand til den opprinnelige utførelsen. Dette er noe som gjøres med bygninger, malerier, og andre verneverdige ting, blant annet kulturminner. Restaurering er på en måte den direkte motsetning til å bevare eller konservere. Når man bevarer eller konserverer noe så tar man så godt vare på gjenstanden som mulig, uten å gripe inn med reparasjoner eller rekonstruksjoner.

Restaurering av kulturminner gjøres landet rundt, og ikke minst mange kirker er under restaurering. I arbeidet med å restaurere gamle bygninger så ønsker man å gjenskape dem tilbake til den stand de var bygget i, for å få et innblikk i hvordan disse gamle og verneverdige bygningene så ut for hundrevis av år siden. Dette sier oss mye om levestandarden og hverdagslivene til menneskene som levde den gang. Når man restaurerer noe så finnes det mange ulike måter å gjøre dette på.

Reparasjon

Når kulturminner restaureres i dag så blir også reparasjoner gjennomført der hvor dette er nødvendig. Dette kan være for å reparere skader som har blitt påført i nyere tid, eller for å reparere gamle skader for å få gjenstanden til å fremstå slik som den var når den ble laget. Reparasjoner gjort i forbindelse med restaurering er ikke noe som blir gjort for å forbedre funksjon eller utseende, men for å gjengi hvordan gjenstanden så ut opprinnelig, før ytre påvirkninger og mennesker satte sine spor.

Rekonstruksjon

I noen tilfeller så vil det være nødvendig å tilføre noe under en restaurering. Dette kan være noe som er fjernet ved tidligere reparasjoner eller restaureringer, og som man ønsker å gjenskape for at gjenstanden skal fremstå slik den originalt gjorde. Når man rekonstruerer noe så kan dette gjøres på flere vis.

  • Replikk: En replikk skal være akkurat som originalen var. Både når det kommer til materiale, overflatebehandling og form.
  • Kopi: En kopi vil gi samme type informasjon som en original, men den skiller seg fra en replikk ved at overflatebehandlingen og patinaen vil mangle.
  • Duplikat: Et duplikat må ha samme funksjon som originalen, men det stilles ikke så høye krav til nøyaktigheten. Her kan man altså benytte andre metoder og materialer for å fremstille en ny gjenstand.
  • Parafrase: En parafrase er hva man lager dersom man ikke har en original å jobbe etter, men som blir laget etter beste evne etter beskrivelser og annen informasjon man har om gjenstanden.

Restaurering i gamle dager

I tidligere år så ble ikke originalen verdsatt i like stor grad som det blir i dag. I dag så skal all restaurering ha som mål å tilbakeføre gjenstanden til den opprinnelige utførelsen, mens man tidligere ofte forsøkte å forbedre originalen. Dette ser man ofte i gamle malerier hvor originalen har blitt endret i løpet av flere restaureringer og reparasjoner. Detaljer ble før lagt til eller fjernet, og også fargene som ble brukt i arbeidet var ikke av den originale kvaliteten, da nyere farger og tilsetningsstoffer ble brukt.

Nå om dagen så er mye av restaureringsarbeidet knyttet til å fjerne slike tillegg til kulturskatter, og heller tilbakeføre de til hvordan de så ut før restaureringene og oppussingene av gjenstandene først fant sted.

Privacy Policy