Kulturlandskapet i Oppdal

Oppdal kommune har et rikt og mangfoldig kulturlandskap. I hundrevis av år så har kommunen hatt en aktiv drift av landbruk, og dette holder i seg den dag i dag, selv om også dette har vært i stor forandring de siste hundre år. Før industritiden startet så var folk flest i området bønder, og det var mange små gårder og setre i Oppdal. Nå har dette endret seg til at de gårdene som står igjen er store gårdsdrift, mens folk flest ikke bor på, eller driver, gårdsbruk lengre.

Et kulturlandskap er et landskap som er påvirket av mennesker. Dette kan være alt fra bebyggelse til gårdsbruk og jakt og fiske. Nesten alle områder på jorden har mange lag med kulturlandskap, da hver tidsalder eller periode setter sine egne spor. Dette gjelder også for Oppdal hvor det er spor fra mennesker å finne helt tilbake til steinalderen.

Man vet gjennom flere forskjellige funn at det var mennesker i området på steinalderen. Det har blitt funnet og avdekket flere funnsteder med redskaper fra denne tiden, slik at man vet at det var noen form for aktivitet i området. Det er derimot ikke funnet bebyggelse som viser til at mennesker bodde i Oppdal.

I middelalderen vet man at det var forholdsvis mye bebyggelse i området, og det er flere bygninger fra denne tiden som står oppreist den dag i dag. Et eksempel på dette er kirken i Oppdal, som har elementer fra så tidlig som 1100-tallet i seg. I tillegg så er det gjort funn av dyregraver og kullmiler som stammer fra denne tiden.

Seter

I Oppdal så har det gjennom tidene vært minimum 290 forskjellige setre, men dette har i nyere tid sunket drastisk. I 2016 så var det totalt 122 setre som var i bruk, og det var melkeproduksjon på 22 av dem. De resterende 100 brukes som beitemark for nærliggende gårdsbruk.

Flere setre tas også i bruk som turistattraksjoner og annen reiselivsvirksomhet. Å “dra på landet” og å leve som de gjorde for hundre år siden blir mer og mer populært, og det har i de senere år dukket opp flere og flere setre som tilbyr overnatting og et “enkelt liv” som en alternativ ferie. Denne type setre som drives for reiseliv finner man flere av i Oppdal.

Utmark

Utmarken i Oppdal er organisert av Oppdal bygdeallmenning og grunneierlag, men sør i kommunen så er det også et område som forvaltes av Statsskog. Alle grunneiere forvalter rettigheter for fiske og småviltjakt i sitt område, og man må dermed ha tillatelse for å bedrive jakt eller fiske i områdene. På noen områder så kan det også bedrives villreinjakt. Storviltjakt kan kun drives innen 5 områder

Utmarken i Oppland er stor og omfangsrik, og brukes til mange forskjellige formål. Da Oppdal har mange gårdsbruk så benyttes hele utmarken til beite for sau, tamrein og storfe. Beitet blir organisert av totalt 14 forskjellige beitelag.

Bortsett fra beite så er utmarken også et populært turområde for innbyggerne i kommunen. Det er mange merkede stier i skogene, og på vinterstid så kjøres det også opp skiløyper. De merkede stiene går også forbi mange kulturminner på veien, og disse er merket med informasjonsskilt. Kullmiler, funnsteder og dyregraver er bare noen av de arkeologiske funnene man kan ta turen innom på skogstur i Oppdal.

I tillegg til de arkeologiske funnstedene i utmarken så er det også mange gamle gårdstun og hytter å finne i utmarken. Gårdstunene er for det meste forlatt, og i dårlig forfatning. Hyttene er ofte i litt bedre stand, da noen av de fortsatt er i bruk som jakthytter.

Privacy Policy