Om Oppdal

Oppdal er en kommune i Norge som ligger i fylket Sør-Trøndelag. Kommunen er fylkets største i areal da det dekker 2274,11 km2, hvorav 67,76 km2 er vann. Administrasjonssenteret for kommunen ligger i tettstedet Oppdal. Befolkningstallet i Oppdal kommune ligger rett i underkant av 7000.

Kommunen grenser til Surnadal, Rindal, Rennebu, Tynset, Folldal, Dovre, Lesja og Sunndal. Tettstedene i kommunen bortsett fra Oppdal er Lønset, Vognillan, Fagerhaug og Holan. Kommunen har fått navnet sitt etter tettstedet Oppdal, som igjen fikk navnet etter en storgård som lå der. Sentrum av byen lå tidligere litt lengre vest enn hva den gjør i dag, nærmere bestemt i Vang hvor også Oppdal kirke står.

Geografi

Oppdal kommune er en fjellkommune som består av tre fjellformasjoner og tre dalformasjoner. Dette gjør at høydeforskjellene i kommunen er store, og strekker seg fra 225 meter over havet på det laveste, til 1985 meter over havet på det høyeste. Naturen i kommunene er en del av flere nasjonalparker og landskapsvernområder, da store delene av Dovrefjellet og Trollheimen ligger i kommunen.

Utmarken i kommunen brukes mye til sauenæringen som er landets største, med hele 45,000 dyr. I tillegg til sau så er det også andre husdyr som beiter, blant annet storfe. Villrein og moskus finnes også i de høyere liggende strøkene av kommunen.

Næringsliv

Frem til 1900-tallet så var Oppdal et rent jordbrukssamfunn og det var mange gårder i kommunen. Folk produserte som regel sin egen mat, og man var ikke avhengig av å kjøpe mat eller å få det importert fra andre steder i landet. Selv om andelen av befolkningen som driver jordbruk i dag har sunket drastisk, så er det fortsatt den femte største næringen i kommunen.

Den største arbeidsgiveren er kommunen, og hele 31,5% av befolkningen er ansatt her. Det er først og fremst helsesektoren som sysselsetter mange i kommunen. Ellers så er det industri, handel, bygg/anlegg og reiseliv som er de store næringene hvor folk flest jobber.

Reiseliv

Dovrebanen har gjort Oppdal til et trafikalt knutepunkt i Norge. Med avganger to til tre ganger per døgn i begge retninger, og med forbindelsene med buss til Møre og Romsdal som koordineres med togavgangene så er stasjonen et forholdsvis travelt knutepunkt. Kommunen har også sitt eget lokalbuss selskap som har jevnlige avganger rundt om i kommunen. Det er også dette selskapet som driver skolebuss ordningen.

Oppdal er et populært reisemål for frilufts ferier. Med både nasjonalpark og andre vernede områder så har kommunene mye flott natur å by på. Naturen er også veldig varierende på grunn av de store høydeforskjellene i landskapet. På Dovrefjellet så arrangeres det moskussafari, og fjelltoppen Snøhetta ligger heller ikke langt unna. I stasjonsbygget på Oppdal stasjon så er det turistinformasjon og informasjonssenter for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Historie

Gjennom funn gjort i kommunen så vet man at det har vært mennesker i området i flere tusen år. Med funn gjort så langt tilbake som til steinalderen så vet man at folk har ihvertfall ferdes her, om enn de ikke har hatt faste bosetninger.

De aller eldste bygningene man finner i kommunen er kirker fra 1100-tallet, da kristendommen kom til Norge, men området var befolket fra rundt år 600, da det var ca 50 gårder i det som nå er Oppdal kommune. Mange av gårdene ble forlatt og ødelagt da svartedauden herjet i landet på 1300-tallet, og mange bygder ble lagt øde. I ettertid så ble området befolket igjen, og jordbruket ble igjen hovednæringen til befolkningen.

Nå er Oppdal en kommune hvor det fortsatt er stort fokus på jordbruk, om enn ikke så mye som det var før. Takket være industrien så har kommunen klart å gå mot strømmen i Norge, og har faktisk befolkningsvekst, i motsetning til mange andre kommuner som sliter med fraflytting og sentralisering.

Privacy Policy